Календар активности за упис ученика у школску 2024/2025. годину

Уторак  02.07.2024. године, до 08:00

Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

Уторак   02.07.2024. године, до 08:00

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

Уторак  02.07.2024. године, 8:00-15:00

Попуњавање и предаја листе опредељења (жеља) за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

Уторак – субота од 02.07.2024. године у 8:00 до 06.07.2024. год, до 15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

Уторак и среда  02. и 03.07.2024. године, 8:00-15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

Среда  03.07.2024. године, до 24:00

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

Четвртак  04.07.2024. године, до 08:00

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

Четвртак  04.07.2024. године, 08-15:00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи осим за упис у музичке и балетске школе