Обавештење за будуће средњошколце

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКУ 2023/2024. год.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ШКОЛЕ

Гимназија

BGBASA4R03S | Општи тип, IV степен, Број места: 30

Економија, право и администрација

BGBASA4L01S | Економски техничар, IV степен, Број места: 30

BGBASA4L13S | Комерцијалиста, IV степен, Број места: 30

Пољопривреда, производња и прерада хране

BGBASA4A03S | Пољопривредни техничар, IV степен, Број места: 30

Машинство и обрада метала

BGBASA3D25S | Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја, III степен, Број места: 15

BGBASA3D82S | Механичар моторних возила III степен, Број места: 15

Личне услуге

BGBASA3P13S | Фризер, III степен, Број места: 30

Scroll to Top