ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ – ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Наставни план преузмите на ОВОМ линку.

Презентацију преузмите на ОВОМ линку.

 

I разред

II разред

III разред

IV разред

недељно

недељно

недељно

недељно

теорија

вежбе

теорија

вежбе

теорија

вежбе

теорија

вежбе

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Српски језик и књижевност

3

 

3

 

3

 

3

 

2.

Први страни језик

2

 

2

 

2

 

2

 

3.

Физичко васпитање

2

 

2

 

2

 

2

 

4.

Математика

2

 

2

 

2

 

2

 

5.

Рачунарство и информатика

 

2

      

6.

Историја

2

       

7.

Екологија и заштита животне средине

1

       

8.

Латински језик

1

       

9.

Физика

2

       

10.

Географија

2

       

11.

Биологија

2

       

12.

Хемија

3

 

2

     

13.

Друштвено уређење

      

2

 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

1.

Педагогија и агрохемија

3

       

2.

Заштита биља

2

  

2

 

2

  

3.

Пољопривредна техника

2

 

2

2

2

2

2

2

4.

Биљна производња 1

  

5

2

    

5.

Биљна производња 2

    

5

2

  

6.

Наводњавање

    

2

   

7.

Сточарска призводња

      

5

2

8.

Предузетништво

       

2

9.

Професионална пракса

   

5

 

5

 

5

 ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1.

Верска настава / Грађанско васпитање

1

 

1

 

1

 

1

 

2.

Изборни програми

  

2

 

2

 

2

 
Scroll to Top