Родитељски састанци за ученике ПРВОГ разреда школске 2023/ 2024. године

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ДАТУМ И

 ВРЕМЕ

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

 

I/1

Илинка

 Тркуља

 

30.08.2023.

У 18:00 часова

 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 

 

I/2

Зорица

Минић

31.08.2023.

У 18:00 часова

 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

 

 

I/3

Светлана

Иванковић

31.08.2023.

У 18:00 часова

 

ГИМНАЗИЈА (ОПШТИ ТИП)

 

 

I/5

Данијела

Павловић

31.08.2023.

У 17:00 часова

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА / ИНСТАЛАТЕР ВОДОВОДА, ГРЕЈАЊА И КЛИМА УРЕЂАЈА  

I/6

Дејан

Радаковић

30.08.2023.

У 18:00 часова

 

ФРИЗЕР

 

 

I/7

Марија

Ивковић

30.08.2023.

У 18:00 часова

Scroll to Top