Упис у школску 2024/2025. годину

ГИМНАЗИЈА

BGBA GA 4R03S . . .Општи тип………………28…….4 год.

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

BGBA SA 4L01S . . .Економски техничар……….28…….4 год.

BGBA SA 4L13S . . .Комерцијалиста………………….28…….4 год. 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛ А

BGBA SA 3D22S . .Бравар-заваривач*…….. 7 + 7 дуал……..14…….3 год.

BGBA SA 3D25S . . .Инсталатер водовода, грејања и клима       уређаја…………………………………28…….3 год.

BGBA SA 3D82S . . .Механичар моторних возила…….14…..3 год..

ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА

BGBA SA 3P13S . . .Фризер …………………56…….3 год.

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

BGBA SA 4A03S . . .Пољопривредни техничар…..28……..4 год.

Scroll to Top