Живот и будућност младих у жижи интересовања Министарства за бригу о породици и демографију

У нашој школи 13. марта 2023. Године спроведено је национално истраживање којим су обухваћени ученици трећег и четвртог разреда. У анкети  су учествовали ученици општег смера Гимназије,  као и  Комерцијалисти треће и четврте године.   Министарство за бригу о породици и демографију је иницирало испитивање ставова и мишљења младих о браку, породици, сексуалном понашању и узнемиравању. Анкетирање је било анонимно, одобрено од стране Министарства просвете. И ми смо једна од 24 школе обухваћена овим истраживањем.

Scroll to Top