ЗАПОСЛЕНИ

МИ СМО ШКОЛА КОЈА СЕ СМЕЛО СУОЧАВА СА НОВИМ ИЗАЗОВИМА

ЕРАЗМО РОТЕРДАМСКИ

Највећа нада сваке земље лежи у примереном школовању младих.  

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Нема горих људи од оних који се противе просвећењу и образовању народа. Такви, да могу, и сунце би угасили.

КЛАУС МОСЕР

Образовање је скупо, али је незнање још скупље.

Братољуб Станисављевић, директор школе

Телефон: 011/6400 206

Мобилни: 060/7444 186

Имејл: skolabarajevo@yahoo.com

Марија Анђелковић, секретар школе

Телефон: 011/6302 457

Мобилни: 060/7444 158

Драгана Илић, рачуноводство

Телефон: 011/6302 467

Саша Вањек, психолог

Телефон: 011/6960 764

Дајана Драгић, референт за ванредне кандидате

Телефон: 011/6400 426

Школски одбор

Милан Радисављевић, председник школског одбора,  radisavljevicmilan1970@gmail.com

Жељко Трифуновић, заменик председника, zeljkotrifunovic@gmail.com

Дејан Радаковић, члан, ag.spec@gmail.com

Александар Саковић, члан, s.sakovic@yahoo.com

Милица Јовановић, члан, milicajovanovic710@gmail.com

Бојана Ковачевић, члан, bojanakovacevi’87@gmail.com

Мирјана Скокнић, члан, mirjanaskoknic67@gmail.com

Лидија Стојановић, члан, lidija.t984@gmail.com

Ивана Лазаревић, члан, tegladar@gmail.com

Наставници      

Електронска пошта

Наставни предмет

Алексић Душан

vitisloza@gmail.com

Пољопривредна група предмета

Арсенијевић Весна

coka.arsenijevic@gmail.com

Економска група предмета

Баљак Крнета Маријана

marijana.b16@gmail.com

Немачки језик

Бендић Владимир

vlbendic@gmail.com

Практична настава-машинци

Гаљен Тамара

tamaracic@yahoo.com

Математика

Гомирац Биљана

biljanagomirac@gmail.com

Економска група предмета

Димић Владимир

vladimirdimic78@gmail.com

Веронаука

Драгић Дајана

dadadaja57@gmail.com

Правна група предмета

Ђорђевић Наталија

djordjevic_natalija@yahoo.com

Енглески језик

Ђорђевић Снежана

snezatriboje@gmail.com

Ликовна култура

Ђурић Драгана

dragana@eskola.rs

Психологија

Ђурић Снежана

djuricsnezana777@gmail.com

Пољопривредна група предмета

Зарић Нада

doraprijatelji802@gmail.com

Практична настава – фризер

Иванковић Светлана

svetlana.ivankovic71@gmail.com

Економска група предмета

Ивaновић Сања

sanjapb@gmail.com

Математика

Ивковић Снежана

snezana.ivkovic2018@gmail.com

Економска група предмета 

Илић Вања

vanjaa.ilic82@gmail.com

Енглески језик

Јешић Љиљана

jesicljiljana58@gmail.com

Српски језик и књижевност

Јовановић Ана

ana.damnjanovic7@gmail.com

Биологија, екологија

Јовановић Бојана

bojanabeauty@gmail.com

Практична настава – фризери

Јовановић Данијела

danijela280987@gmail.com

Практична настава – фризер

Јовићевић Стево

stevo.jovicevic@gmail.com

Физичко васпитање

Кнежевић Јелена

jelena.petkovic25@gmail.com

Српски језик и књижевност

Козомора Цвијета

vijetakozomara@gmail.com

Практична настава – фризери 

Лазовић Ненад

nenad.lazovic.pfc@gmail.com

Економска група предмета

Јелача Мирко

mirko.jelaca@gmail.com

Машинска група предмета

Милошевић Александра

alexandraphysics@gmail.com

Физика

Минић Зорица

zm.mikm@gmail.com

Економска група предмета

Минић Никола

minicco@gmail.com

Практична настава – машинци

Мрвић Зорица

zsimonovic333@gmail.com

Пољопривредна група предмета

Николић Валентина

valentina.skola09@gmail.com

Биологија

Николић Горинка

gorinkanikolic@gmail.com

Машинска група предмета

Николић Илија

ilijan90@hotmail.com

Пољопривредна група предмета

Павловић Данијела

danijela.nikolic002ir@gmail.com

Хемија

Перић Миљана

prof.miljana.peric@gmail.com

Музичка култура

Петковић Ивана

petkovicivana1011@yahoo.com

Руски језик 

Петровић Драганa

draganapetrovic.djordjevic@gmail.com

Српски језик и књижевност

Поповић Драган

pop.drag@gmail.com

Веронаука

Прентић Мирјана

prenticmirjana@gmail.com

Практична настава – фризери

Радаковић Дејан

ag.spec@gmail.com

Пољопривредна група предмета

Радисављевић Милан

radisavljevicmilan1970@gmail.com

Историја

Ранковић Страхиња

strahinja.rankovic93@gmail.com

Рачунарство и информатика

Ристић Ева

madyaworldcentar@gmail.com

Филозофија

Рмуш Јованка

jovankarmus@gmail.com

Хемија

Саковић Александар

ssakovic@yahoo.com

Економска група предмета

Секицки Љиљана

sekicki@live.com

Медицинска група предмета

Секулић Снежана

snezana.sekulic@yahoo.com

Практична настава – фризери 

Секуловић Слађана

sladja.sekulovic78@gmail.com

Енглески језик

Скокнић Ненад

skole-95@hotmail.com

Физичко васпитање

Станисављевић Јелена

stanisavljevicjelena77@gmail.com

Практична настава – фризери

Стевановић Љубивоје

ljubivojestevanovic1959@gmail.com

Пољопривредна група предмета

Стевановић Радица

radicastevanovic@hotmail.com

Социологија

Стевановић Свјетлана

svjnikola@gmail.com

Српски језик и књижевност

Стиковић Дубаић Соња

sonjastikovic@gmail.com

Хемија

Стјепановић Зорица

stjepanoviczorica66@gmail.com

Пословна информатика

Стојановић Ведрана

vedrana7@gmail.com

Руски језик

Стојановић Весна

 vesna.baad@gmail.com

Латински језик

Стојановић Јелена

cerak72@gmail.com

Географија

Тркуља Илинка

ilinkajovanovic@yahoo.com

Пољопривредна група предмета

Чучковић Марија

 marija0476@gmail.com

Математика

Scroll to Top