Јавни позив у оквиру покретања отвореног поступка јавне набавке радова – Текуће одржавање Средње школе Барајево, редни број 2-1/2022