Извештај о полагању државне матуре

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Пројекат државна матура, спровели су пробно полагање (пилот) опште, стручне и уметничке матуре у средњим школама кроз  пројекат „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања” (ПДМ ) у периоду од 5–8. априла 2022. године.

У Средњој школи у Барајеву, пилот матуру су полагали ученици завршних разреда гимназије (22 ученика) и стручних школа економски техничари (31 ученик) и пољопривредни техничари (23 ученика).

Организацију и полагање ПДМ спровеле су и пратиле школске комисије и дежурни наставници по упутству МПНТР и ПДМ.

Контролу спровођења пилот испита ПДМ испред МПНТР у Средњој школи у Барајеву, извршио је Драган Филиповић, руководилац школске управе Београд.

Scroll to Top