Обавештење за ученике и родитеље о пилотирању државне матуре

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Пројекат Државна матура спровешће пробно полагање (пилот) опште, стручне и уметничке матуре у средњим школама, и то:

1) у периоду од 5–8. априла 2022. године, за општеобразовне предмете у свим средњим школама;

2) у периоду од 11–15. априла 2022. године, за поједине образовне профиле у средњим стручним школама.

Пилотирање државне матуре спровешће се у складу са:

-Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21);

-Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21 и 129/21);

-Правилником о Програму опште и уметничке матуре („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/17) и

-Правилником о Програму стручне матуре и завршног испита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/18) .

Пилотирање спроводи пројекат „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања” (Пројекат државне матуре) у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Сви заједно се интензивно припремамо како би се читав систем спровођењем овог пилотирања упознао са процедурама и правилима која ће бити важан део завршетка школовања наших ученика у блиској будућности.

Обавештавамо вас да је развијена апликација за пријаву ученика за полагање испита у оквиру пилотирања државне матуре, где ће се сви ученици завршних разреда IV степена, школске 2021/2022. године, пријавити уз помоћ и упутство одељенских старешина.

Према Пројекту државне матуре (ПДМ) у пилотирање ће бити укључени:

Сви ученици гимназија и полажу општу матуру која се састоји из три испита: Српски језик и књижевност, Математика и један предмет који су изабрали са Листе општеобразовних наставних предмета.

Сви ученици средњих стручних школа и полажу стручну матуру која се састоји из три испита: Српски језик и књижевност, Математика и стручни испит .

О свим активностима ученика који учествују у ПДМ можете се информисати путем контакта са одељењским старешинама и путем школског сајта .

Председник школске матурске комисије Братољуб Станисављевић, директор

Scroll to Top