Поштовани родитељи,

На седници  Савета  родитеља , одржаној дана 23.06.2022. године, донета је Одлука  број 775 од 24.06.2022. године,  да се на име родитељског динара уплаћује износ од 3.000,00 динара по ученику  за школску 2022/2023 годину.

Такође, на истој седници дат је предлог Школском  одбору о намени коришћења средстава прикупљених од родитеља  и то:

-20% од износа за осигурање ученика,

-10% на документацију ученика и

-70% на име закључења уговора са агенцијом за обезбеђење људи и простора са циљем ангажовања лица  за потребе безбедности ученика у школи.

Школски одбор, на седници одржаној дана 27.06.2022. године, донео Одлуку о прихватању предлога Савета родитеља, број 781 од 27.06.2020. године.

У складу са  наведеним, обавештавате се о следећем:

Уплату родитељског динара извршити при упису у школску 2022/2023 годину, а најкасније до 31.08.2020. године.

Уплатницу као доказ о уплати ученици су у обавези да 01.09.2022. године доставе одељенском старешини.

Scroll to Top