Полагање испита ПДМ

Писмени испити

Уторак, 05.04.2022: Српски језик и књижевност (Гимназија, Економски техничар, Пољопривредни техничар)

Среда,06.04.2022: Математика (Гимназија,Економски техничар, Пољопривредни техничар)

Четвртак, 07. 04. 2022: Општеобразовни наставни предмети (Гимназија)

Петак, 08. 04. 2022: Теоријски делови стручних испита (Економски техничари)

Време полагања испита

Испити се сваки дан полажу од 12.00 до 15.00 часова.

Место полагања испита

Сала за физичко васпитање

Прегледање тестова на нивоу школе

Од 05. 04. (после 18.00 часова) до 19. 04. 2022.

* Ученици су у обавези да полажу наведене испите ПДМ

* Ученици обухваћени ПДМ иду на редовну наставу у дане испита

За време полагања испита ПДМ, редовна настава ће се одвијати према важећем распореду.

Часови ће трајати 30 минута